12. kongres Hrvatskog društva za internističku onkologiju HLZ-a s međunarodnim sudjelovanjem

23. – 27. studenoga 2020. / Virtualni kongres

Program

15:30 15:45 OTVARANJE KONGRESA
15:45 16:05 M. Šekerija: Epidemiologija zloćudnih bolesti u RH – gdje smo danas?
16:05 16:35 R. Kelemenić Dražin, A. Budisavljević: Organizacija onkološke skrbi u Hrvatskoj, komparacija sa zemljama u okruženju
16:35 17:05 R. Kelemenić Dražin, A. Budisavljević: Utjecaj pandemije COVID-19 na onkološku skrb u Hrvatskoj (izvješće Vijeća ustanova)
17:05 17:25 S. Mimica: Trenutne spoznaje o razvoju cjepiva protiv COVID19
17:30 18:30 Od personalizirane k preciznoj onkologiji – boljim razumijevanjem biologije tumora do novih terapijskih opcija
    Moderatori: S. Pleština, N. Dedić Plavetić, S. Šitić, S. Dotlić
L. Simetić, M. Golčić: NTRK fuzijski gen kao terapijska meta u liječenju sarkoma: Prikaz slučaja i sažetak dokaza.
R. Kelemenić Dražin, M. Nalbani: Multigensko testiranje u raku dojke. Važnost PI3K signalnog puta u metastatskom HR+ raku dojke. 
A. Mišir Krpan, S. Šandrk: Ciljana terapija u liječenju tumora središnjeg živčanog sustava. 
B. Belev, M. Kršan: PARP inhibitori u liječenju metastatskog raka gušterače. 
18:30 18:50 D. Vrbanec: Uloga mikrookoliša u terapiji solidnih tumora
19:00 20:00 Okrugli stol: PHC index: Indeks održivosti personalizirane zdravstvene skrbi u EU
    Moderator: B. Belev
E. Vrdoljak: Što je Europski indeks održivosti PHCa i kako je nastao
S. Pleština: Rezultati PHC indeksa, mjesto Hrvatske među drugim EU zemljama
V. Janković: Pogled MZ na prikazene rezultate RH u PHC indeksu, što možemo bolje?
I. Belina: Pogled Udruga bolesnika na rezultate RH u PHC indeksu te kako Udruge bolesnika mogu pomoći u podizanju položaja Hrvatske medu EU zemljama
M. Samaržija: U čemu smo najbolji…program ranog otrkivanja raka pluća
12:0012:30JANSSEN satelitski simpozij
  M. Gamulin: Novosti u liječenju nmKRRP
Z. Antunac Golubić:  Specifičnosti mHSRP
  SEKCIJA UROGENITALNI TUMORI 
  Moderatori: M. Čonkaš, F. Grubišić Čabo
Panelisti: M. Gnjidić, M. Gamulin, M. Jazvić,  M. Ćorić, N. Knežević
12:3012:45M. Čonkaš, F. Grubišić Čabo: Novosti u liječenju uroloških tumora zadnjih godinu dana
12:4513:00Z. Antunac Golubić: Karcinom urotela: Jesmo li zadovoljni s imunoterapijom u prvoj liniji liječenja?
13:0013:15M. Bakula: Lokalno liječenje mišićno-neinvazivnog urotelnog karcinoma mokraćnog mjehura
13:1513:30A. M. Kovač Peić: Karcinom bubrega: Jesmo li zaostali u liječenju mRCC u odnosu na svijet
13:3013:45I. Kardum Fucak: Karcinom penisa: Ima li kakvih novosti?
13:4514:00Rasprava
14:0014:30ROCHE satelitski simpozij: Ključ uspješnog liječenja raka mokraćnog mjehura
  Moderatorica: M. Gnjidić
Predavači: Z. Antunac Golubić, P. Bokarica
14:3015:00ASTELLAS satelitski simpozij: Androgen-ciljana terapija kod bolesnika s karcinomom prostate: što radimo u praksi a sto mozemo optimizirati?
  A. Budisavljević: Utjecaj testosterona na poboljšanje ishoda liječenja karcinoma prostate
  I. Kardum Fucak: Prikaz slučaja uz osvrt na optimiziranje terapije mCRPC-a
15:0016:00Pauza 
16:0017:05BMS satelitski simpozij: Nivolumab + ipilimumab (IO-IO combination): A synergistic opportunity for durable outcomes across tumor types
  Moderator: Stjepko Pleština
S. Pleština: Introduction to the nivolumab-ipilimumab regimen. Rationale, efficacy, safety and effect in brain metastases.
M. Samaržija: Non-small cell lung cancer
M. Gamulin: Renal cell carcinoma
D. Herceg: Melanoma
S. Pleština, M. Samaržija, M. Gamulin, D. Herceg: Summary and Q&A
17:0517:25Z. Rakušić: Novosti u liječenju zloćudnih tumora glave i vrata
17:3018:30SEKCIJA MLADIH ONKOLOGA HDIO
  1. Ljubica Radmilović Varga: Onkologija u doba COVID 19 pandemije – osvrt mladog onkologa
2. Paraneoplastični sindromi u onkologiji:
Marija Križić:  Paraneoplastični sindromi vezani za centralni i periferni živčani sustav
Ivana Vukovac Šokec: Paraneoplastični endokrinološki sindromi
3. N. Lonjak, J. Kuharić: Projekti Sekcije mladih onkologa
Multidisciplinarnost u onkologiji
Farmakovigilancija u onkologiji
Bol u onkoloških bolesnika
11:3012:15MSD satelitski simpozij: Udvostručenje ishoda liječenja za bolesnike s NSCLC-om
  

M. Jakopović

S. Mladinov, D. Srdić

  SEKCIJA RAK PLUĆA 
Moderatori: M. Jakopović, Sanja Pleština, M. Samaržija
Panelisti: D. Trivanović, A. Marušić
12:1512:45Novosti u liječenju imunoterapijom 
  Sanja Pleština: Uvod
  I. Canjko: Prikaz slučaja
Diskusija panelista:  iskustva i svakodnevne dileme – odgovori na terapiju, nuspojave liječenja, kombinacije sistemske terapije i drugih modaliteta liječenja
12:4513:30ROCHE satelitski simpozij: Novosti i izazovi u liječenju raka pluća 
  Moderator: M. Jakopović
Predavači: D. Srdić, L. Bitar
13:3014:00BOEHRINGER satelitski simpozij
  Moderatorica: Sanja Pleština
Sanja Pleština: Mjesto nintedaniba u okviru trenutnih terapijskih opcija u liječenju uznapredovalog adenokarcinoma NSCLC
D. Srdić: Afatinib u prvoj liniji liječenja NSCLC EGFR+ bolesnika
14:0014:30Novosti u liječenju ciljanom terapijom
  M. Jakopović: Uvod
J. Vrbanec: prikaz slučaja
D. Trivanović, A. Marušić: Diskusija panelista – novi lijekovi i indikacije, uloga kirurškog i radioterapijskog liječenja
14:3015:00TAKEDA Satelitski simpozij: Liječenje bolesnika s ALK pozitivnim rakom pluća suvremenim ALK inhibitorima
  Moderator: M. Samaržija
M. Jakopović
Sanja Pleština
15:0015:30Novosti u liječenju raka pluća malih stanica 
  M. Boban: Uvod
D. Srdić: Prikaz slučaja
Diskusija panelista: Multimodalitetni pristup
15:3016:00ASTRA ZENECA satelitski simpozij
  Sanja Pleština: IMFINZI – val promjene u liječenju neresektabilnog NSCLC stadija III
16:0017:00Pauza
  SEKCIJA MEZENHIMALNIH I KOŽNIH TUMORA
  Moderator: D. Herceg
17:0017:15D. Herceg: Kontroverze u liječenju melanoma 2020.
17:1517:25M. Golčić: Potencijalna uloga proteina S-100 u praćenju bolesnika s metastatskim melanomom
17:2517:35K. Blažičević: Rezultati liječenja bolesnika s metastatskim melanomom u KBC Zagreb prema Registru EUMelareg-a
  Tim za melanom KBC Zagreb: Rasprava o rezultatima liječenja melanoma u KBC Zagreb
17:3517:45S. Dotlić: Novosti u klasifikaciji tumora mekih tkiva
17:4518:00L. Simetić: Novosti u liječenju mekotkivnih i koštanih sarkoma
18:0018:10T. Ladenhauser: Prikaz slučaja s metastaskim sarkomom
18:1018:30L. Simetić: Rezultati liječenja sarkoma u KBC Zagreb i rasprava
18:3019:15SANOFI satelitski simpozij: Što je novo u liječenju planocelularnog raka kože
  Moderator: S. Pleština
S. Pleština: Planocelularni rak kože –  epidemiologija i smjernice za liječenje
D. Herceg: Cemiplimab u liječenju planocelularnog raka kože
L. Simetić: Prva iskustva s lijekom cemiplimab
19:1520:00MERCK  satelitski simpozij: Bavencio u karcinomu Merkelovih stanica
  Moderator: S. Pleština
  S. Pleština: Imuno-onkologija u Hrvatskoj
  D. Herceg: Trenutne terapijske opcije za bolesnike s MCC u Hrvatskoj
  S. Pleština: Bavencio-novi pristup liječenju (rezultati kliničkih studija)
  SEKCIJA – TUMORI PROBAVNIH ORGANA 
  Moderatori: S. Pleština, R. Dobrila Dintinjana, B. Belev, D. Vrbanec
12:0012:30B. Belev: Novosti u liječenju bolesnika s tumorima GI sustava – odabrano s kongresa ASCO, ESMO GI i ESMO 2020
12:3012:45T. Ladenhauser: HCC u eri novih terapijskih mogućnosti – važnost multidisciplinarnog pristupa
12:4513:30ROCHE satelitski simpozij: Vrijeme je za novo poglavlje u liječenju hepatocelularnog karcinoma
  S. Pleština: Multidisciplinarnost kao ključ uspjeha
T. Filipec Kanižaj: Kako na vrijeme otkriti hepatocelularni karcinom
B. Belev: IMbrave150 otvara novo poglavlje u liječenju hepatocelularnog karcinoma
J. Prejac: Priča iz kliničke prakse
13:3013:45M. Pavlović: Genomsko profiliranje i karcinom gušterače – jesu li novi standardi liječenja na horizontu?
13:4514:00D. Kekez: Rijetki tumori GI-sustava – karcinom tankoga crijeva
14:0014:30Imunoterapija GI-sustava
14:0014:15N. Librenjak: Rak jednjaka i želuca
14:1514:30J. Prejac: Rak debelog crijeva
14:3015:00SERVIER satelitski simpozij: mCRC: od kliničkog ispitivanja do svakodnevne prakse
  Predavači: Stjepko Pleština, B. Belev
15:0015:45AMGEN satelitski simpozij: Biološke opcije u kontinuumu liječenja mCRC
  S Pleština: Klinička važnost efektivne citoredukcije pomoću EGFRi
J. Prejac: EGFRi u starijih bolesnika
B. Belev: Bioslična anti-VEGF opcija za veću dostupnost biološkog liječenja
15:4516:45Pauza
16:4517:30MSD satelitski simpozij: Pembrolizumab – redefiniranje očekivanog preživljenja u liječenju melanoma
  

J. Marić Brozić, B. Petrić Miše, L. Simetić

  SEKCIJA SUPORTIVNA SKRB
  Moderatori: R. Dobrila Dintinjana i Ž. Vojnović
17:3017:45R. Dobrila Dintinjana: Nutritivna potpora u onkoloških bolesnika: kada enteralno, a kada parenteralno?
17:4518:00A. Pajtak: Nacionalni projekt CroERAS: Utjecaj nutritivnog statusa na postoperacijske ishode u bolesnika elektivno operiranih zbog ne-metastatskog kolorektalnog karcinoma
18:0018:15N. Osmanović: Problemi spolnosti i seksualne disfunkcije kod onkoloških bolesnika
18:1518:30P. Vuković: Očuvanje plodnosti u bolesnica s rakom dojke
18:3018:45T. Jurkin Vnučec: Implementacija bolnica palijativne skrbi u zdrastvenu sustav- Iskustva iz Službe za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof
18:4519:00Sanja Pleština: Implementacija palijativne skrbi u bolnički zdravstveni sustav – Iskustvo KBC Zagreb
12:0012:30

ELI LILLY satelitski simpozij: Je li endokrina osjetljivost važna pri planiranju strategije liječenja?

Panel diskusija: S. Pleština, P. Podolski, N. Dedić Plavetić

  SEKCIJA RAK DOJKE
  Moderatori: A. Budisavljević, T. Silovski, N. Dedić Plavetić
Panelisti: V. Telesmanić Dobrić, Lj. Vazdar, K. Antunac, M. Milković Periša, R. Žic 
12:3013:00M. Balić: Novosti u liječenju raka dojke prema dokazima prikazanima na SABCS 2019, ASCO 2020, ESMO Breast te ESMO 2020 
13:0013:20T. Silovski, N. Lonjak: Liječenje metastatskog hormonski ovisnog raka dojke u eri CDK4/6 inhibitora: terapijske opcije nakon progresije 
13:2013:40N. Dedić Plavetić, M. Križić: Neoadjuvantno liječenje raka dojke prilagođeno surogatnom podtipu 
13:4014:00A. Budisavljević, M. Miletić: Od očuvanja fertiliteta do gerijatrijske onkologije – kako dob određuje specifičnost onkološkog liječenja?  
14:0014:30ROCHE satelitski simpozij: Kako dodatno unaprijediti liječenje bolesnica s HER2+ rakom dojke? 
  Moderator: S. Pleština
Predavači: E. Vrdoljak, R. Šeparović
14:3015:00

PFIZER satelitski simpozij: 2 godine kliničkog iskustva s lijekom IBRANCE

Panel: S. Pleština, R. Šeparović, N. Dedić Plavetić

15:0016:00Pauza
16:0016:30NOVARTIS satelitski simpozij: Kisqali – Snažan, specifičan i djelotvoran CDK4/6 inhibitor
  Moderator: R. Šeparović 
N. Dedić Plavetić: Kisqali – dosljedan u postizanju superiornog preživljenja
A. Tečić Vuger: Kisqali – bez kompomitiranja kvalitete života u liječenju HR+/HER2- raka dojke
T. Silovski: Kisqali u svakodnevnoj kliničkoj praksi – pregled CompLEEment1 studije
16:3017:00Mylan satelitski simpozij: Bioslični lijekovi bez granica
  Moderator: E. Vrdoljak
  I. Belac Lovasić: Bioslični lijekovi u europskoj onkologiji 
  E. Vrdoljak: Bioslični lijekovi u onkologiji u RH – pratimo li europske trendove?
17:0018:00SEKCIJA – GINEKOLOŠKI TUMORI 
  Moderatori: V. Matković,  B. Petrić Miše, G. Vujić, R. Šeparović
1. J. Raguž: Rak jajnika – novosti
2. I. Nikles: Rak vrata maternice – novosti
3. L. Šušnjar: Sekundarna citoredukcija – novosti
18:00 ZATVARANJE KONGRESA 
18:1519:15SKUPŠTINA HDIO 

Organizator zadržava pravo izmjene programa.