12. kongres Hrvatskog društva za internističku onkologiju HLZ-a s međunarodnim sudjelovanjem

23. – 27. studenoga 2020. / Virtualni kongres

Organizator

ORGANIZATOR
Hrvatsko društvo za internističku onkologiju Hrvatskog liječničkog zbora

ORGANIZACIJSKI ODBOR
Predsjednik: Stjepko Pleština
Tajnica: Tajana Silovski
Članovi: Borislav Belev, Anuška Budisavljević, Natalija Dedić Plavetić, Milena Gnjidić, Filip Grubišić-Čabo, Davorin Herceg, Tatjana Ladenhauser, Sanja Pleština, Juraj Prejac, Ana Tečić Vuger, Ljubica Vazdar, Željko Vojnović

ZNANSTVENI ODBOR
Renata Dobrila Dintinjana, Marko Jakopović, Sven Kurbel, Robert Šeparović, Dragan Trivanović, Damir Vrbanec, Eduard Vrdoljak

POKROVITELJ
Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske