14. radni sastanak Sekcije za onkološko ljekarništvo HFD-a

23. – 27. studenoga 2020. / Virtualni kongres

Sažeci

VAŽNI DATUMI
13.11.2020. – rok za slanje sažetaka
15.11.2020. – rok za predaju elektronskih postera

STRUČNE OBAVIJESTI

prof.dr.sc. Stjepko Pleština, dr.med.
doc. dr. sc. Natalija Dedić Plavetić, prim. dr. med.
Klinika za onkologiju
KBC Zagreb, Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb
e-mail: hdio@internistickaonkologija.hr

UPUTE ZA ONLINE SLANJE SAŽETAKA

Svi poslani sažeci bit će objavljeni u suplementu Liječničkog vjesnika.

Svako obavezno polje online prijave sažetka mora biti ispunjeno. Kako bi sažetak bio uspješno poslan, na zadnjem koraku potrebno je kliknuti na gumb “Završi”. Poslani sažetak  može se pregledati klikom na gumb “Pregled”, a eventualne korekcije na poslanom sažetku moguće su do 9.11. 2020. klikom na gumb “Uređivanje”.

Autori prilikom online slanja sažetaka imaju mogućnost izbora:

 • kategorije: liječnik ili magistra farmacije
 • vrste sažetka: poster ili pozvani predavač
 • kategorije sažetka:
  • za sudionike (poster): standardni sažetak ili prikaz slučaja
  • za pozvane predavače: sažetak za plenarno predavanje, poster, in extenso rad

 

UPUTE ZA PISANJE SAŽETAKA

Sažetke je potrebno slati dvojezično – na hrvatskom i engleskom jeziku

 • opseg sažetka: do 2000 slovnih znakova ne uključujući razmake
 • sažeci za plenarna predavanja nisu ograničeni brojem riječi
 • opseg in extenso rada: do 3000 riječi uključujući do 20 referenci
 • imena  i prezimena autora i koautora, afilijacija i naslov nisu uključeni u opseg sažetka niti rada
 • ime autora koji će izložiti rad pisati velikim slovima
 • prezime i inicijal imena autora i koautora pisati bez titula
 • navesti naziv institucije, grad i državu autora i koautora na hrvatskom i engleskom jeziku
 • navesti e-mail adresu autora
 • sažeci trebaju sadržavati:
  • standardni sažetak: cilj, metode, rezultate, zaključak
  • prikaz slučaja: uvod, prikaz slučaja, zaključak
 • dozvoljen je upload jedne jednostavne tablice uz sažetak (u sažetku je potrebno označiti mjesto za tablicu (Tablica 1)
 • sažeci neće biti lektorirani – za jezičnu i sadržajnu ispravnost odgovara autor.

 

UPUTE ZA PRIPREMU E-POSTERA:

 • Postere treba pripremiti na hrvatskom ili engleskom jeziku
 • Online slanje e-postera biti će moguće tek nakon što Organizacijski odbor donese odluku o prihvaćenim sažetcima o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni.
 • Svaki e-poster mora biti predan online. Autori koji su već predali svoj sažetak online moraju se prijaviti na sustav sa svojim korisničkim imenom i lozinkom. Nakon prijave potrebno je kliknuti na “Abstract submission”. Za svaki prijavljeni sažetak pojavit će se gumb “Upload”.
 • Svaki e-poster mora biti predan od iste osobe (korisničkog računa) koja je predala sažetak.

 

Spremanje e-postera u .jpg / .png formatu:

 • dimenzije e-postera moraju biti 1920×1080 piksela (pejzažni format).
 • molimo da ne koristite fontove veličine manje od 10pt.
 • veličina datoteke mora biti manja od 20 MB.

 

Spremanje e-postera izrađenog u PowerPoint-u (Save As .jpg / .png):

 • e-poster mora sadržavati SAMO JEDAN slide na kojem je prikazan cijeli sadržaj postera.
 • molimo da ne koristite fontove manje veličine od 10pt.
 • veličina datoteke mora biti manja od 20 MB.
 • dozvoljen je samo jedan e-poster po sažetku
 • e-posteri ne smiju sadržavati audio / video zapise ili pokretne slike.

 

Kako bi e-poster prilikom spremanja odgovarao potrebnim dimenzijama, možete preuzeti prazni predložak e-postera

Upute za upload postera PDF