14. radni sastanak Sekcije za onkološko ljekarništvo HFD-a

23. – 27. studenoga 2020. / Virtualni kongres

Program

15:0015:15OTVARANJE SKUPA 
  D.Takač, A.Soldo, V.Pavlica
   
15:1516:30Plenarna predavanja: Onkološka farmacija u doba pandemije Covid-19 i digitalne transformacije
  Moderator: V.Pavlica
15:1515:35L.Mršić: Značenje digitalizacije u razvoju farmacije i medicine, te utjecaj lažnih informacija na opću populaciju
15:3515:55D.Vrbanec: Onkologija u vrijeme pandemije COVID-19
15:5516:10M.Skelin: Glavni projekti European Cancer Organization
16:1016:30Lj.Vukota: Što udruge čine  za onkološke bolesnika u doba pandemije COVID-19
   
16:3517:20ROCHE sponzorirano predavanje: Implementacija precizne onkologije u Hrvatskoj
16:3517:20Predavači: V.Pavlica, M.Kranjec Šakić, J.Marić Brozić 
   
17:2017:40Farmakovigilancija
17:2017:40A.Tečić Vuger: Farmakovigilancija u onkologiji – zajednička odgovornost
   
17:4018:00Nuspojave onkoloških lijekova
17:4018:00R.Likić: Kožne nuspojave checkpoint inhibitora  
   
18:0018:30Izvješće o radu ljekarnika u vrijeme pandemije COVID-9
18:0018:10M.Kranjec Šakić: Bolničko ljekarništvo
18:1018:20M.Šepetavc: Javno ljekarništvo
18:2018:30M.Koroman: Bolničko ljekarništvo
15:0015:35Sigurno rukovanje antineoplastičnim lijekovima-nove tehnologije
  Moderatori: A.Šimić, D.Milković 
15:0015:10A.Šimić: Povećenje sigurnosti i smanjenje troškova u pripremi antineoplastične terapije- izazov za onkološkog ljekarnika
15:1015:25D.Milković: Integrirani sustav praćenja antineoplastićne terapije
15:2515:35M.Ljubičić: Izolatori-sigurna priprema antineoplastične terapije
   
15:3515:55Primjena robota u pripravi AL
15:3515:55M.Sonc: Implementacija robota u pripravi AL 
   
15:5516:40SANDOZ sponzorirano predavanje: Suportivna terapija iz perspektive bolesnika-ima li prostora za napredak
  Panelisti: V.Pavlica, LJ.Vukota, R.Šeparović, M.Skelin, A.Soldo
   
16:4017:15Kvaliteta života onkoloških bolesnika
16:4016:55R.Šeparović: Prioriteti u onkologiji – kvaliteta života oboljelih od raka dojke
16:5517:15J.Vrbanec: Terapija sindroma boli kod onkoloških bolesnika
   
17:1518:15PHARMASWISS RADIONICA: Uloga suportivne terapije u kvaliteti života onkološkog bolesnika
  Predavači: V.Pavlica, M.Kranjec Šakić, R.Šeparović, K.Krpina 
   
18:1518:35Ljekarnička skrb onkološkog bolesnika
18:1518:35M.Šepetavc: Novi pristupi i smjernice na području ljekarničke skrbi
   
18:3519:15Panel diskusija: Antimikrobno djelovanje eteričnih ulja-činjenice, potencijali i limiti 
  Moderator: M.Šepetavc 
  Predavači: R.Likić, S.Marković
15:0015:30S.Tomić: Uloga patologa u ciljanom liječenju onkoloških bolesnika
15:3015:45S.Vladimir Knežević: Fitoterapija u menopauzi onkoloških bolesnica
15:4516:00V.Pavlica: Doprinos digitalne tehnologije u liječenju onkološkog bolesnika i utjecaj na kvalitetu života bolesnika
   
16:0016:45Antineoplastična farmakoterapija 
16:0016:15E.Javor: Nedostatak homologne rekombinacije i PARP inhibitori u raku jajnika
16:1516:30D.Šarčević: Farmakoterapija karcinoma glave i vrata
16:3016:45M.Kuzmanović: Imunoterapija u liječenju karcinoma dojke
   
16:4517:00V.Pavlica: Aktivnosti Sekcije za onkološko ljekarništvo HFD-a
17:0017:15Zatvaranje skupa
  D.Takač, V.Pavlica

Organizator zadržava pravo izmjene programa.