14. radni sastanak Sekcije za onkološko ljekarništvo HFD-a

23. – 27. studenoga 2020. / Virtualni kongres

Kotizacije

Kotizacija – magistri farmacije – 1.500 HRK  

Sve cijene uključuju PDV.

 

Plaćanje

Uplate kotizacija mogu se izvršiti kreditnim karticama ili uplatom na žiro račun tehničkog organizatora na osnovu predračuna ili računa kojeg izdaje tehnički organizator PENTA d.o.o.

Prihvaćamo sljedeće kreditne kartice: American Express, Euro Card/MasterCard i Visa.

Bankovne naknade su odgovornost uplatitelja, te je platitelj dužan podmiriti sve bankovne naknade.

 

Službeni jezik

Službeni jezici Kongresa su hrvatski i engleski (simultano prevođenje neće biti osigurano).