12. kongres Hrvatskog društva za internističku onkologiju HLZ-a s međunarodnim sudjelovanjem

23. – 27. studenoga 2020. / Virtualni kongres

Knjiga sažetaka

Svi registrirani sudionici  12. kongresa HDIO-a mogu zatražiti knjigu sažetaka – suplement Liječničkog vjesnika od Kongresnog organizatora (silvija.matic@penta-zagreb.hr) te će im ista biti poslana emailom u pdf formatu.